Do lesů Doupovských hor bude dost možná ještě letos vysazeno několik zubrů evropských. Kolosi mezi přežvýkavci, kteří měří v dospělosti v kohoutku až 195 centimetrů a váží kolem tuny, mají opanovat pastviny a porosty na pomezí okresů Chomutov, Louny a Karlovy Vary, z nichž většinu tvoří vojenský prostor Hradiště.

Jak se na tento krok dívají v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově? Oslovili jsme ředitelku Ivetu Rabasovou.

Bývali někdy zubři na našem území?

V období středověku žili samozřejmě po celém Česku. Byla to běžná lovná zvěř.

Spolupracujete jako zoopark na záměru vypustit zubry do volné přírody Doupovských hor?

Ne, o spolupráci nás nikdo nepožádal, jen jsem o záměru četla. Kdysi jsme jako zoopark usilovali o to, aby bylo možné v Doupově vysadit zubry, nebyla ale tenkrát asi ta správná konstelace. Naše zubry jsme ovšem vozili například do volné přírody Polonin na Slovensku.

Se záměrem vysadit zubry do Doupova tedy nejspíš sympatizujete?

Rozhodně ano. Myslím si, že to bude pro naši přírodu jedině přínosem. V horách máme hlavně jeleny, srny, siky a maximálně ještě jelence. V Doupově je ale velká úživná plocha, kde chybí víc zvířat, která by vypásala trávu a sama tím udržovala přírodu.

Nehrozí, že budou migrovat a potkají se s lidmi?

Migrovat samozřejmě budou a já doufám, že je lidé potkají.

To snad ne…?

Zubři jsou samozřejmě plaší. V každém stádě může být jen jeden býk, takže ti, co jsou navíc, odcházejí. Tito samotáři se pak mohou přiblížit víc k lidem. Záleží jen na jejich přístupu. Pokud jim budou sypat jablka za plot zahrádky, pak se tam zubři naučí chodit. Jinak se zdržují v lesích, kde mají obživu a v zimě plné krmelce. K lidem nemají důvod chodit, co by tam hledali za štěstí?

Potíž by mohla nastat spíš v případě, kdyby člověk narazil na tele s matkou, protože by si mládě mohla bránit.