Největším chovatelem zubra evropského se za deset let své existence stala milovická rezervace velkých kopytníků na Nymbursku. „Na konci loňského roku tam žilo celkem 43 zvířat, nejvíce ze všech tuzemských lokalit,“ uvedl Dalibor Dostál, zakladatel a ředitel ochranářské společnost Česká krajina. Jde o údaj vyplývající z oficiálního sčítání zubrů pro Mezinárodní plemennou knihu vedenou v polské Bělověži.

Počty zubrů v chovech v ČR k 31. 12. 2023

Milovice 43
Židlov 39
Prachatice 34
Tábor 11
Olomouc 9
Chomutov 8
Praha 6
Rokycany 4
Plzeň 4
Stěžery 1
Celkem: 159

Zdroj: Sčítání pro Mezinárodní plemennou knihu

Významný chov je také v Zooparku Chomutov. Pravidelně se tu daří odchovávat mláďata a park spolupracuje na programu návratu zvířat do přirozeného domovského prostředí. Návštěvníci zde mohou stádo pozorovat v areálu Eurosafari.

V Chomutově mají k těmto sudokopytníkům speciální vztah. „Zubři byli jedněmi z prvních zvířat v zooparku, jsou tu víceméně od jeho počátků v sedmdesátých letech. Navíc dlouhá léta byl také erbovním zvířetem a symbolem zooparku, objevoval se v jeho znaku,“ připomněla ředitelka zooparku Věra Fryčová.

„Početnost populací v jednotlivých chovech je velmi důležitá pro budoucnost tohoto druhu. Obecně platí, že čím je populace větší, tím je životaschopnější a lépe odolává různým výkyvům,“ upozornil Dalibor Dostál. Právě společnost Česká krajina ve spolupráci s vědci milovickou rezervaci v roce 2015 založila.

Ředitel chomutovské nemocnice Michal Zeman v jednom z centrálních operačních sálů.
Je to tady. Chomutovská nemocnice otevře nový pavilon urgentního příjmu

Meziroční nárůst zubří populace v Česku podle Miloslava Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky loni činil 7 procent. Od roku 2015 jde podle něj dokonce o více než zdvojnásobení tuzemské zubří populace. „Přičemž ze 43 procent to je díky zvětšení milovického stáda, které v roce svého vzniku 2015 čítalo pouze 8 jedinců,“ doplnil Jirků.

Druhé největší české stádo zubrů se nachází v oboře Židlov v Libereckém kraji. To s 39 zubry přispělo ke zdvojnásobení tuzemské populace od roku 2015 z 22 procent. Největší chov zubrů v rámci tuzemských zoologických zahrad má Zoo Tábor s 11 zubry.

Zubr evropský
Zubr evropskýZdroj: se svolením České krajinyje největším žijícím obratlovcem Evropy. Po první světové válce byl v přírodě vyhuben člověkem a druh přežil jen díky chovu v zajetí, především zoologických zahradách a oborách. Od 50. let 20. století ho odborníci začali vracet zpět do přírody.

Zubři dorůstají kohoutkové výšky i přes 1,5 metru, na délku mívají 2,5 až 3,5 metru. Samice váží 350 až 550 kilogramů, samci ojediněle až tunu. Jako potravu vyhledávají trávu a byliny, jsou býložravci. Žijí v rodinných stádech, která vedou samice. Samci přicházejí jen v období říje.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte, jak zoopark roste. Narodili se beránci, přistěhoval se pižmoň

Zdroj: Zoopark Chomutov