Další školáky ze ZŠ Havlíčkova čeká v září stěhování do jiných škol. Mají přecházet po celých třídách, rodiče to ale mohou hodně zkomplikovat a kolektiv sami roztrhat.

„Pokud budou rodiče přehlašovat děti do jiných škol, třídu rozeberou a malý kolektiv už žádný ředitel na jiné škole nepřijme jako samostatnou třídu,“ varuje ředitel sloučených škol Zelenka. Sám ale uznává, že rodičům nic zakazovat ani přikazovat nemůže.

Sám při rušení Havlíčkovy školy postupuje podle několikaletého plánu, který musel vypracovat a nechat si posvětit městem. Jak říká, zásadní je pro něj přenášet na jiné školy vždy celé třídní kolektivy i s učitelem. Jenže třeba vloni si rodiče naštvaní ze zrušení Havlíčkovy školy sami děti přehlásili na jiné školy. Kolektiv se roztrhal a dvě třídy se musely spojit v jednu.

Letos se to týká hlavně nynějších dvou tříd páťáků. Ti v září do šesté třídy nastoupí už jinam – uvažuje se o školách Kadaňská, Školní či Na Příkopech. „Ředitelé tam rádi přijmou celou třídu. Ale pokud si každý rodič vezme dítě a bude to řešit po svém, ze třídy zbyde jen malá skupinka lidí. Pak se budou muset tyhle kolektivy buď spojit, nebo naopak rozdrobit do několika jiných tříd na různých školách,“ nastiňuje tu nejhorší variantu Zelenka.

Podobně na tom budou sedmáci. Z nich ale někteří odejdou sami na víceletá gymnázia, takže se zřejmě dvě nynější třídy spojí v jednu a celá přejde do jiné školy.

Na Havlíčkově škole zůstáne i příští školní rok celý první stupeň, tedy nynější druháci, třeťáci a čtvrťáci. Měla by tu být i přípravná třída, fungovat bude i družina. Otazník visí nad jídelnou, ale žáci budou na jídlo zřejmě docházet do Heyrovského školy.

„Rodiče budeme ještě o všech podrobnostech a konkrétních krocích informovat. Dopisem a pak i na osobních schůzkách v únoru či březnu,“ dodává Zelenka.

Ředitel Miloš Zelenka o ZŠ Havlíčkova: Jedno patro bude volné

Co bude s dětmi, naznačuje ředitel Zelenka v článku vlevo. Co bude s budovou?

Sloučení škol vstupuje do další fáze a několik tříd už je pryč. Jak bude naplněná a využitá budova školy?
Po skončení školního roku v podstatě uvolníme jedno celé patro. A jak bude využitá, to záleží na zřizovateli, tedy na vedení města. Předpokládám, že se tam přestěhují volnočasové aktivity, jak to bylo na začátku v plánu.

Vy k tomu žádné instrukce nemáte?
Nemám, můj úkol je sloučit školy a budovu postupně uvolnit. Pokud to zmíněné patro nebude využité, budeme místnosti a chodby v něm udržovat. Už jsem ale, se souhlasem města, pronajal dvě místnosti firmě, která se zabývá rekvalifikacemi mladých lidí.

Kdy bude tedy budova volná úplně?
To nezáleží jen na mně. Můj plán sahá do roku 2012, ale do té doby může budovu převzít někdo jiný. Já mohu říct, že příští školní rok tam škola určitě bude.