Chomutovská bytová má na stole námitku s razítkem advokátní kanceláře. Stavební bytové družstvo Chomutov (SBD) totiž napadlo výběrové řízení, které se týká příští správy a údržby městských bytů. Žádá, aby bylo zrušeno a vypsáno nové. Společnost Chomutovská bytová tendr vyhlásila začátkem září, zájemci se mohli hlásit do 5. října.

„Zadávací řízení považujeme za diskriminační a netransparentní, proto jsme ho napadli prostřednictvím advokátní kanceláře,“ odůvodnil předseda představenstva SBD Josef Tvrdý. Ačkoli má družstvo se správou a údržbou bohaté zkušenosti, stará se o 8373 bytů v Chomutově, Jirkově i Kadani, výběrového řízení se kvůli úzce vymezeným podmínkám nemohlo zúčastnit.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy a údržby bytových domů, bytů, společných částí domů a nebytových prostor. Smlouva na údržbu a opravy bude podepsaná na čtyři roky a dosáhnout by měla sta milionů korun. Smlouva týkající se správy zaručí práci na deset let za předpokládaných čtyřicet milionů korun. Celkem se tak má jednat o zakázku za sto čtyřicet milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Některé podmínky jsou v zadávacím řízením příliš striktní. Například požadují práci s konkrétním online softwarem Domsys. „Přitom k tomu není žádný důvod, protože existují i jiné, plně srovnatelné systémy. Družstvo jiným takovým srovnatelným softwarem disponuje,“ poukázal Tvrdý na omezení, které SBD předem vyloučilo ze hry. „Podle našeho názoru jsou navíc cenové a platební podmínky zakázky netransparentní,“ dodal.

Advokátní kancelář, která SBD zastupuje, námitku odeslala začátkem října a teď očekává vyjádření Chomutovské bytové. Pokud by společnost zadávací řízení zrušila a vypsala nové s volnějšími podmínkami, družstvo by se přihlásilo do soutěže. V opačném případě je připravené dál se bránit, a to například podáním návrhu na přezkoumání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Chomutovskou bytovou vede Soňa Skalická. Ta však ve výběrovém řízení, na které byla najata expertní pražská firma, nic diskriminačního nespatřuje. „Samozřejmě zadávací řízení za diskriminační nepovažuji,“ uvedla pro Chomutovský deník. Současně ale potvrdila, že se námitkou bude zabývat představenstvo společnosti. „Ve středu to budeme řešit na mimořádném zasedání představenstva a k námitkám se vyjádříme,“ uvedla.

Výběrové řízení zatím není ukončené, nabídky se teprve otevírají a budou se hodnotit. Podle informací Chomutovského deníku se do tendru přihlásily dvě společnosti.

Veřejnou zakázku na správu a údržbu městských bytů krátce před komunálními volbami kritizovalo opoziční hnutí PRO Chomutov. Přirovnávalo ji k nevýhodné smlouvě na Kamencové jezero. Zadávací podmínky jsou navíc podle něj ušité na míru společnosti Qark, která domy a byty spravuje a zajišťuje opravy i dnes. Z poloviny ji vlastní zastupitel za Nový sever Milan Štefanov. Vadilo mu také, že bylo výběrové řízení vypsané měsíc před volbami a podmínky tak byly stanovené ještě za staré vlády.

Městská společnost spravuje 1680 bytů a nebytových jednotek. V čele představenstva Chomutovské bytové stojí primátor Marek Hrabáč (ANO). Ten se již dříve vyjádřil, že společnost postupuje jako veřejný zadavatel prostřednictvím nejtransparentnějšího zadávacího řízení, které zná.