Která strana si může připsat vítězství? Zdá se, že žádná. Když antimonopolní úřad zrušil zadávací řízení, které se týkalo správy a údržby majetku společnosti Chomutovská bytová, vypadalo to, že Stavební bytové družstvo může slavit. Předseda představenstva je ale rozčarovaný, protože se rozhodnutí týkalo jedné z mnoha námitek. Zaskočený je i zadavatel.

„Sice jsme vyhráli, zadávací podmínky jsou zrušené, je to ale Pyrrhovo vítězství,“ zhodnotil předseda představenstva SBD Josef Tvrdý. „Vadilo nám zhruba deset věcí, úřad ale vypíchl jediný bod a použil ho pro nové řízení. Nepochopil jsem proč,“ uvedl.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zaměřil na stanovení stavebních prací, které podle něj nebylo přesné, takže si dodavatel nemohl udělat představu o rozsahu, druhu a nákladech na ně. Větší důležitost ale družstvo přikládalo podmínce v zadávacím řízení, která dodavateli ukládala práci výhradně s online systémem Domesys. Podle něj byla diskriminační. Jestliže zůstane v nových zadávacích podmínkách, nebude se moct přihlásit ani do nového výběrového řízení.

Rozpaky jsou také na straně města a jeho společnosti Chomutovská bytová. „Úřad k mému velkému překvapení tendr zrušil pro důvody, které nebyly předmětem sporů se Stavebním bytovým družstvem,“ uvedl primátor Marek Hrabáč. Ten je současně předsedou představenstva Chomutovské bytové.

Zadavatel sice nemusí zásadněji měnit podmínky tendru v plné škále, kterou napadlo družstvo. Netuší ale, jak se vypořádat s výtkou úřadu, aby byl výsledek neotřesitelný. Hájí se tím, že se nedá předem určit, jaké stavební práce budou zapotřebí. „Bylo by to věštění z křišťálové koule. Pak nám někdo znovu výběrové řízení napadne a budeme tam, kde jsme teď,“ obává se primátor.

Zřejmě dojde na soud

Je tak pravděpodobné, že věc skončí u soudu. Svou roli hraje i stavovská čest. „Administrátorská firma trvá na tom, že zadávací řízení připravila bez vady, a tak se chce bránit u soudu,“ uvedl Hrabáč ohledně advokátní kanceláře Jakub Grafnetter.

Soudní řízení vše může protáhnout o půl roku nebo také léta. Správa a údržba je prozatím v rukách společnosti Qark. Ta byla správcem v posledních letech a vyhrála také výběrové řízení, které bylo následně zrušené. Pro město je to údajně za podmínek, které jsou finančně výhodnější, než ty vysoutěžené. Pro nájemníky se nic nemění.

Zrušené zadávací řízení se týkalo zakázky za 140 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Zahrnovalo zajištění správy pro 1680 městských bytů a dalších nemovitého majetku na deset let a jejich údržbu na čtyři roky. Tendr před komunálními volbami kritizovala opozice, stížnost antimonopolnímu úřadu zaslalo bytové družstvo. V lednu úřad tendr zrušil, Chomutovská bytová ale rozhodnutí napadla a podala rozklad. V dubnu úřad své původní rozhodnutí potvrdil.