V úterý byli ptáci umístěni v zázemí, kde si zvykají na nové prostředí. Po několikadenní aklimatizaci se pak přestěhují do svého nového domova, do nové průchozí ptačí voliéry.

Charakteristickým znakem tenkozobců opačných je dlouhý, tenký, nahoru zahnutý a černě zbarvený zobák a dlouhé modravé až černé končetiny. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně, mládí ptáci mají pískovou barvu s šedými kresbami. Vyskytují se v Evropě i Asii, na zimu migrují do Severní Afriky, Jižní Evropy nebo Jižní Asie. V Česku se jedná o kriticky ohrožený a přísně chráněný druh. Tenkozobci u nás hnízdí pouze v Českobudějovické pánvi. Živí se drobnými korýši, měkkýši, loví také vodní hmyz a nepohrdnou ani rybím potěrem.

Průchozí voliéra vyrostla na prostranství s protékajícím potokem nedaleko expozice tuleňů kuželozubých. Její plocha je 675 metrů čtverečních a dosahuje výšky deseti metrů. Kromě tenkozobců zde návštěvníci mohou vidět morčáky bílé, čírky obecné a hoholy severní .