Kromě pracného shánění potravy a každodenních zkoušek mrštnosti a obratnosti v různých aktivitách musí čelit nebezpečí ze strany lidí a překonávat různá onemocnění a útoky obtížného hmyzu.

Celotáborová hra LIDOOPI navazuje tematicky na celoroční kampaň zaměřenou na záchranu velkých primátů, kterou vyhlásila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA a Podkrušnohorský zoopark ji podporuje. Pomocí her se děti seznamují s reálným životem velkých primátů a s hrozbami, kterým musí tato zvířata čelit.

Letos bylo vyhlášeno šest termínů ekotábora, které běží od začátku července do poloviny srpna. Všechny ekotábory byly rychle zaplněny včetně náhradníků, zájem o tábory je velký. Součástí tábora je setkávání se zvířaty chovanými v zooparku, jejich krmení nebo prohlídka Eurosafari. Oblíbenou součástí programu dětí je péče o domácí mazlíčky na Ekocentru, kde mají děti z tábora své zázemí.

Kromě času stráveného v areálu zooparku navštíví děti v průběhu týdne i Informační centrum Severočeských dolů a.s , kde se seznámí s interaktivní technikou a po správném zodpovězení otázek z oblasti rekultivací je čekají bohaté odměny.

Připraveno je i sportovní odpoledne na kolečkách ve víceúčelovém sportovním areálu patřícím k novému zimnímu stadionu.

Autorka: Petra Kubíková