Popsal problém poslancům při jejich návštěvách Kadaně, apeloval na změnu zákona, kterou může iniciovat Ústecký kraj, ale změna dosud nepřišla. Starosta Jiří Kulhánek proto napsal dopis předsedovi vlády. Oč jde? O dvě sociální dávky známé jako příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení pro nejchudší obyvatele, které jsou ale ve značné míře zneužívané majiteli bytů - spekulanty.

Jiří Kulhánek, starosta Kadaně.„Určitě dobře víte, že jsou tyto sociální dávky v gigantické formě zneužívány a vypláceny ve výši, která ve většině případů neodpovídá skutečnému komfortu bydlení,“ napsal starosta Andreji Babišovi. „Příspěvek na bydlení dosahuje běžně částek dvanácti tisíc měsíčně, když v bytech vlastněnými obcemi je tato výše většinou poloviční nebo ještě nižší. Navíc tyto finanční prostředky končí většinou v rukou spekulantů a k člověku v sociální nouzi se kolikrát ani nedostanou,“ kritizuje podle něj chybně nastavený systém.

Výhodný bysnys

Důsledky pociťuje Ústecký i Karlovarský kraj, kde byznysmeni skupují levnější byty a stěhují do nich chudí z celé republiky. Cílem je přitom „ždímání“ peněz ze systému. „Jednoduše výhodný byznys, který stát celé roky vesele dotuje. Podíl těchto sociálních dávek v rozpočtu České republiky stále stoupá a dosahuje již miliardových částek,“ poukázal Kulhánek.

Vedle toho má byznys s chudobou, který se již před lety přesunul z ubytoven do paneláků, další následky. Příliv chudých přinesl hluk, špínu a zvýšil náklady na deratizace. Pokud navíc spekulanti s byty neplatí do fondu oprav a zálohy za energie, společenství vlastníků jednotek se finančně pokládají. Děje se to napříč velkými chomutovskými sídlišti a v Jirkově na takzvaných horních sídlištích a v Nových Ervěnicích.

Situaci zvlášť nepomáhá ani opatření obecné povahy, které umožňuje vyhlášení bezdávkových zón, kde nemají nově přistěhovaní šanci čerpat doplatek na bydlení. Přicházejí jen o několik stovek, zatímco se příspěvek na bydlení nadále vyplácí v tisících.

Kulhánek proto v dopise Babišovi navrhl řešení. „Zkusme zapracovat do zákona a o sociálních dávkách na bydlení úpravu, kde bude výše této dávky omezena stropem maximálně do výše nájemného v obecním bytě příslušné obce,“ předestřel možnost. „Tím se dostaneme na částky minimálně poloviční, stát ušetří stovky milionů a zastaví se migrace sociálně slabých do Ústecka a dalších krajů se sociálními problémy,“ věří.

Podle mluvčí vlády Petry Doležalové už dopis došel. „Byl postoupen ministryni práce a sociálních věcí, do jejíž kompetence tato problematika spadá,“ potvrdila.

Kadaň se snažila protlačit legislativní změnu již dříve a prostřednictvím Ústeckého kraje. Ten vypsal loni v létě veřejnou zakázku na zpracovatele návrhu, nikdo se ale nepřihlásil, kraj proto chtěl letos v létě vypsat další, nakonec se tak ale nestalo. „Nová zakázka nebyla vypsána, neboť samo ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo po návštěvách v Ústeckém kraji iniciativu v této věci,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Po květnovém výjezdním zasedání vlády v Ústeckém kraji jeho vedení obdrželo k připomínkování návrhy obou zákonů, které se dávkami zabývají. „Hlavními změnami bylo snížení normativních nákladů na bydlení. Ministerstvo navrhlo snížení z 80 na 60 procent, s čímž jsme souhlasili, protože v tomto případě by obchodníkům s bytovým fondem poklesly zisky,“ dodala.