Na dnešním jednání valné hromady SVS projednávali účastníci zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2019. Dále společně schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že veškerý zisk z loňského roku ve výši 568 milionů bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

„V loňském roce se podařilo navýšit meziročně objem investic do obnovy majetku a na budování nových staveb, a to o 334 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku tak šlo 1,58 miliardy korun. Většina prostředků směřovala do rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací, ale zahájili jsme také několik rekonstrukcí velkých objektů a výstavbu nové čistírny odpadních vod v Příšovicích na Liberecku,“ upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Součástí valné hromady byla také volba pěti členů dozorčí rady. Do té byli zvoleni Hynek Hanza za okres Teplice, Jaroslav Zámečník za okres Liberec, František Padělek za okres Litoměřice, Jiří Kulhánek za Chomutov a za okres Louny pak Radek Reindl.

„Letošní valná hromada probíhá po více než ročním období transformace severočeského vodárenství. Zvolený vlastnický model se servisním prvkem se ukázal jako stabilní a funkční, je tedy důvod ke spokojenosti. Zároveň si dobře uvědomujeme, že před sebou máme ještě řadu úkolů, “ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Valné hromady se zúčastnilo 126 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 81,5 % základního kapitálu společnosti.

(mb)