Želinský kostel je jedinečnou památkou s románskými základy. Spolek přátel kostela svatého Vavřince v Želině usiluje o to, aby se tato unikátní památka opět otevřela veřejnosti a kultivuje místo nejen zvenčí, ale také zevnitř. Proto se rozhodl uspořádat tam výstavu s názvem Zanechat stopu.

Autorkou instalace je Pavlína Jana Lörincová, která vychází z jednoho osobního prožitku během liturgie v tomto starobylém sakrálním prostoru. „Inspirací mi byla skutečnost, že v kostelíku dočasně není pevná podlaha. To, po čem zde kráčíme a v co poklekáme, je sypká hlína a prach. Bílé plátno je prostorem, kam jsme zváni vstoupit a zanechat přirozený otisk sebe sama a zároveň vnímat, že naše vlastní stopy se mísí se stopami druhých, jsou překryty, rozmazány a znečitelněny,“ líčí výtvarnice.

Přijďte se podívat do prostor, které byly veřejností léta netknuty, a zanechat zde svou stopu. Výstava bude zahájena v sobotu 6. května v 15 hodin. Přístupná bude do 4. června vždy o sobotách a nedělích od 14 do 18 hodin.