„Než vláda připraví nové zákony, vyhláškou chceme pomoci řešit problémy s krádežemi kovů a papírů,“ řekl k tomu primátor města Jan Mareš. Šroťáci totiž každoročně způsobí tisícové škody na majetku města i Chomutováků. Nekradou jen obligátní poklopy od kanálů, berou i okapy, rozebírají lešení nebo vlezou do rozestavěného domu, aby odtud ukradli topení, trubky a podobně. Kvůli výkupní ceně papíru zase neváhají vyhrabat kontejner a udělat nepořádek kolem celého paneláku.

Vyhláška zařazuje kov a papír do systému tříděného odpadu. To znamená, že lidé jej budou moci bezplatně odevzdávat do sběrného dvora nebo do příslušných kontejnerů. Do výkupu, tedy do sběrny, je pak můžou odvážet jen ti, kteří prokáží původ věcí. Což šroťáci většinou nejsou.

Ruku v ruce s tím ale musejí jít častější a důslednější kontroly sběren. Zloději kovů a často ani jeho výkupčí si totiž z předpisů těžkou hlavu nedělají.