Všeobecná zdravotní pojišťovna má plán, jak snížit nemocniční lůžka a tím ušetřit finance. Aby ho mohla naplnit, má vypracovaný interní materiál, který stanovuje podmínky, za nichž pojišťovny od nového roku obnoví smlouvy s jednotlivými nemocnicemi. Server Aktuálně.cz označil nově nastavené parametry pro menší nemocnice typu kadaňské za likvidační. Vedení nemocnice a města Kadaně ale věří, že věci nebudou tak „horké“.

„Dokument jsem četl a považuji ho za pracovní verzi pojišťovny,“ uvedl ředitel kadaňské nemocnice Josef Mašek. „Při jednáních jsme byli seznámeni se záměry VZP i takzvaných zaměstnaneckých pojišťoven. V nemocnici Kadaň by měla zůstat zachována péče téměř ve stejném rozsahu jako dosud, změny jsou navrhovány pouze u ortopedického oddělení,“ ujistil ředitel s tím, že se o jejich definitivní podobě vede velmi seriózní diskuse.

Proč vlastně vyvolal materiál pojišťovny se suchopárným názvem „Informace o strategii vyjednávání smluvních vztahů s poskytovateli“ takovou bouři? Navrhuje jaká má být erudice lékařů, kolik musí být ročně provedeno určitých operací a jiných výkonů a pro jak velkou spádovou oblast. „Tak například interní oddělení má být budováno pro spádovou oblast 100 000 obyvatel, dětské oddělení pro 30 000 dětí, jedno na dva okresy. Je stanoven minimální počet 500 porodů za rok jako podmínka uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami,“ nastínil Josef Mašek. Většinu těchto podmínek nemocnice splňuje kromě velikosti spádové oblasti. „Nevidím ale žádný rozumný důvod, proč by měla být nemocnice zavřená. Věřím, že podmínky pro smlouvy se zdravotními pojišťovnami se budou ještě měnit a bude přihlíženo i k potřebné dostupnosti péče a místním podmínkám,“ doufá. S pojišťovnami chce dál jednat. Za jeho slovy stojí i starosta Jiří Kulhánek a vedení města. Nemocnice, která dlouhodobě hospodaří se ziskem, totiž patří od roku 2003 právě městu.

Článek, který vyšel 26. 3. na stránkách Aktuálně.cz, vyvolal řadu dohadů, proto vydal ředitel v pátek prohlášení (k nahlédnutí je na www.nemkadan.cz