Nedělní výpadek elektrické energie v Ústeckém kraji způsobil značné komplikace při zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Všechny velké úpravny se ocitly bez dodávek proudu a hrozilo, že budou přerušeny také dodávky vody pro obyvatele velkých měst. Výpadek zaznamenaly i čerpací stanice a čistírny odpadních vod.

Na Chomutovsku se bez proudu ocitla úpravna vody III. Mlýn. „Její provoz jsme zajišťovali pomocí elektrocentrál,“ uvedla mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardianová. „I přes kalamitní stav mají obyvatelé Ústeckého kraje, kteří jsou napojeni na veřejný vodovod naší distribuční sítě, v domácnostech kvalitní pitnou vodu,“ ujistila.