Zápis mohou děti a jejich rodiče také letos absolvovat buď osobně, nebo i elektronicky.

„Je potřeba, aby rodiče sledovali internetové stránky daných mateřských a základní škol, jelikož každá škola bude s dostatečným předstihem informovat o formě a postupu u jejich zápisu,“ upozornila Martina Červená, vedoucí odboru školství chomutovského magistrátu.

Zápis do základních škol se týká dětí, které k 31. srpnu 2024 dovrší šestý rok věku, a dětí, jimž byl v minulém roce odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Uskuteční se ve středu 17. a čtvrtek 18. dubna.

Centrum duševního zdraví pro děti a mládež v Chomutově
Péče o duševní zdraví dětí je teď blíž. Naděje otevřela centrum v Chomutově

Do mateřských škol přijmou děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu a také které dovrší k 31. srpnu 2024 třetí rok věku. Přednost dostanou ty nejstarší. „Zapsány mohou ale být také děti z jiného spádového obvodu dle věku, opět od nejstarších,“ doplnila Martina Červená.

Zápisy do školek proběhnou ve dnech 6. až 10. května. Ukrajinské děti, jimž byla udělena dočasná ochrana na území města, se budou zapisovat ve stejném termínu spolu s ostatními dětmi.

Podrobnější informace o zápisech a jejich formě naleznou rodiče s předstihem na stránkách škol a též na webu města. „Osoba doprovázející dítě k zápisu musí předložit u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte. Jedná se tedy o občanský průkaz či rodný list dítěte,“ připomněla vedoucí odboru školství.

Mohlo by vás zajímat: Aquasvět v Chomutově jako černá díra na peníze. Po fasádě bude na řadě střecha

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová