Zaměstnanci úřadu mezi sebou uspořádali finanční sbírku, při které se vybralo přes patnáct tisíc korun. Za ty se nakoupily potřebné věci jako hygienické potřeby, čisticí prostředky a balená voda.

Nakoupené věci ze sbírky zaměstnanců magistrátu se přidaly k tomu, co přinesli občané (boty, ponožky, vařič, voda, čisticí prostředky, krumpáč, košťata, apod.). Minulý týden pak zástupci magistrátu předali charitě sebrané i nakoupené věci, které putovaly do obce Bílý Kostel nad Nisou.

„Pravidelně spolupracujeme s charitativními organizacemi. Cíleně se dostane pomoc k potřebným lidem a obcím právě jejich prostřednictvím,“ říká primátorka Ivana Řápková.

Protože sbírka pokračovala až do pátku 20. srpna, další část odvezou až nyní. (r)