Jak se stalo, že se pětice lidí z Prahy ujala ruiny zámku v Pětipsech na Kadaňsku? Tak trochu shodou okolností. Zakousla se do náročného úkolu a na dálku diriguje opravy památky, která je na seznamu nejohroženějších nemovitých kulturních památek v zemi. Naposledy zařídila jeho nejstarší gotické části nový, unikátně zhotovený střešní krov. Aby se spolek Via Levamente dostal s opravami dál, potřebuje ale pomoc.

Spolku se za poslední dva roky podařilo opravit a dostavět obvodové zdi a na konci loňského roku namontovat krov nad nejcennější gotickou částí v severním křídle zámku.

Masopust v Kadani
Kadaní v sobotu projdou maškary a Švejk utopí Moranu

„Tato akce byla ukázkou využití nejnovějších technologií při záchraně památek,“ vyzdvihla předsedkyně spolku Lenka Kodešová. Kvůli sbíhajícím se zdem a nepravidelnostem stropu ve druhém podlaží bylo totiž potřeba, aby geodeti provedli nové zaměření a parametry krovu pak na milimetr přesně spočítal počítač.

„Trámy byly v truhlářské dílně zpracované a připravené podle těchto propočtů, a to včetně nařezání spojů a vyvrtání otvorů, takže montáž vypadala, jako kdyby šlo o skládání puzzle. Zabrala jen dny. Klasickým způsobem by stavba krovu trvala šest, možná i více týdnů,“ ocenila moderní přístup.

Nový krov zámku v Pětipsech, který spočítal počítačZdroj: Via Levamente

Nový krov zámku v Pětipsech, který spočítal počítač.  Foto: Via Levamente

Krov přes zimu chrání hydroizolační fólie a letos mají pokračovat i další práce.„Chceme dokončit střechu a položit krytinu. Pokud nám to finance dovolí, budeme pokračovat v gotické části a v severozápadním rohu opravou a dostavbou kleneb, podlah a stropů,“ upřesnila Kodešová.

Postupující práce dělají vedení vísky radost. „Byla to zřícenina, teď vypadá zámek o něco lépe,“ ocenila starostka Irena Kumprichtová. Její maminka pamatuje, jak vypadal dříve. „Je jí 84 let a vyprávěla, že to tam bylo nádherné,“ dodala starostka. Obec o dvou stech obyvatelích si ale nemůže dovolit platit obnovu památky.

Zámek vznikl v polovině 14. století jako tvrz či vodní hrad, později dostal renesanční a klasicistní podobu. Z té ale zbylo jen velmi málo, když ho před pěti lety pražský spolek odkoupil od soukromého vlastníka. Nechal zaměřit zachovalé části, aby bylo možné zpracovat projekt pro statické zajištění, vyklidit suť a podepřít klenby. Kromě toho poslední tři roky vždy na podzim pořádal dny otevřených dveří s prohlídkou a výkladem o památce a postupujících pracích. Další bude letos v říjnu.

Petr Zítka
Špatný úder do pazourku zničí celodenní práci, ví specialista na štípání kamene

To vše přesto, že hlavní nadšenec, který před pěti lety přesvědčil skupinu dalších lidí, aby založila spolek výhradně pro záchranu zámku v Pětipsech, odešel. „Tento úkol nám po jeho odchodu zůstal, ale vzali jsme si ho za svůj, nejsme zvyklí odcházet od načaté práce,“ vysvětlila předsedkyně spolku. „Je nás pět nadšenců a bláznů,“ dodala s úsměvem.

Spolek se schází v Praze, snaží se shánět finance a na dálku vést práce v Pětipsech. Najímá na ně firmy. Byť s penězi významně pomohl Ústecký kraj, financí stále není dost. Ale ani brigádníků, kteří by mohli pomoct. Spolek proto do konce února rozjede facebookové stránky Zámek Pětipsy, kde se zájemci mohou dozvídat, jak postupují práce, obracet se tam s finanční pomocí, i nabídkou vlastních sil. Ty budou zapotřebí hlavně o letních prázdninách.