Červený Hrádek je dominantou Krušných hor. Lidé ho mohou spatřit i z páteřní komunikace, která je protíná od Ústí nad Labem po Cheb. Nové zajímavé osvětlení může dokonce vyvolat dojem, že památka hoří. Při cestě od Mostu totiž velmi upoutává svou oranžovo červenou barvou.

Raně barokní stavba se koupe ve světle šesti silných LED reflektorů. Mají primárně zelenou a červenou barvu.