Až do odvolání platí zákaz odebírat vodu z povodí Hutního potoka na území Otvic a Vrskmaně, dále z přivaděče ve Vysoké Peci a také z řeky Chomutovky v úseku Bílence, Blatno, Nezabylice, Údlice, Křimov a Hora Svatého Šebestiána.

Průtok uvedených toků je velmi nízký a vodohospodáři varují před odebíráním vody i proto, že by mohlo dojít k narušení ekosystému a úhynu živočichů kvůli nedostatku kyslíku.

Zákaz bude s největší pravděpodobností trvat až do konce října, úředníci z odboru životního prostředí chomutovského magistrátu poukazují na zkušenosti z minulých let.