Na obhlídku kvetoucích záhonů vyrazil i náměstek primátora Martin Klouda. „Město získává svou krásnou jarní barevnou tvář. Jarní květiny doplní ještě letničky nápaditě umístěné v pyramidách,” doplnil k tomu.

Objeví se znovu květinové pyramidy

V těchto dnech se probouzí skalka v Palackého ulici, kde roste spousta skalniček. Již za pár týdnů nainstalují Technické služby do ulic známé květinové pyramidy a rovněž závěsné vázy na sloupy veřejného osvětlení.

Některá míst rozkvetou poprvé nebo jinak. „Nový záhon jsme vybudovali na křižovatce ulic Palackého a Pražská. Tam býval záhon růží, ty ale byly nahrazeny jinými květinami a letos jsme jej ještě rozšířili,” popsal vedoucí provozovny Veřejné zeleně Technických služeb města Chomutova Daniel Voborník.

Záhony na přání

Po prořezávce a odstranění nevhodných keřů v ulici Klicperova vedle tamního obchodu budou osázeny zelení velké betonové květináče. Zlepší se tím vzhled místa, kvůli košatým keřům působil prostor neupraveně, to nyní změníme. Další nové záhony rozkvetou u autobusové zastávky v Palackého ulici a před obchodním centrem Chomutovka.

Technické služby při plánování nových záhonů či jejich úpravě spolupracují s obyvateli okolních domů. Letos si například přáli nový záhon lidé z ulice Matěje Kopeckého. „Vyšli jsme jim vstříc, terén v místě upravili a osázeli jsme ho keři. V takových případech zvažujeme, zda jsou požadované květiny nebo dřeviny v ulici vhodné a v budoucnosti nezpůsobily víc škody než užitku,” vysvětlil ředitel TSmCh Zbyněk Koblížek. „Pokud ale takové obavy nejsou, zařídíme venkovní prostranství podle žádosti obyvatel.“

Květiny už se prý tolik nekradou

Oproti předchozím rokům je ten letošní výjimečný v tom, že se rostliny zdaleka tolik neztrácí. Vandalové letos podle vedení TSmCh kradou nebo poškozují výsadbu jen výjimečně. Jedním z mála zaznamenaných případů jsou osekané kmeny stromků na Březenecké u Experimentů.