Hotovo by tak mělo být v červenci příštího roku. Stavba se bude provádět ve dvou etapách tak, aby vždy bylo zachováno užívání půlky parkovacích ploch. Přesné termíny provádění jednotlivých etap ještě nejsou stanoveny, staveniště bylo teprve předáno dodavateli. Ten začne s rekonstrukcí ihned po vyřízení všech náležitostí. Předpoklad je v půlce srpna.