Podobně jako zachraňovaly děti zříceninu hradu Brtník ve známé české pohádce Ať žijí duchové, zachraňuje parta nadšenců zámek v Pětipsech u Kadaně. Do úkolu se pustila, ačkoli vypadal téměř nemožně. Z chráněné památky zbývaly jen obvodové zdi. Po letech snažení je zámek částečně zastřešený včetně nejvzácnější gotické části a letos pokračují opravy a dostavba původních kleneb. S úpravami venkovních prostor pomáhají dobrovolníci.

Rozvalin se před devíti lety ujal pražský spolek Via Levamente s cílem obnovit panské sídlo ze 14. století včetně jeho okolí s hospodářskými budovami, obrannými valy, můstkem a vodním opevněním. „Už jsme prostavěli skoro 9 milionů korun, nejvíce nám přispěl dotacemi Ústecký kraj a částečně i ministerstvo kultury,“ uvedla předsedkyně spolku Lenka Kodešová. Zhruba třetinu částky ale vydali z vlastních kapes sami členové spolku, i když jsou pracující jako každý jiný a nikdo z nich nemá kořeny na Kadaňsku.

Buřinkový rekord v Chomutově, 2009.
Z archivu Deníku: Do knihy rekordů se Chomutov zapsal buřinkami

Podle předsedkyně by zámek ke svému znovuzrození potřeboval 100 milionů korun. Pomoct v tom můžou dotace z Norských fondů. „Kdyby se nám je podařilo získat, dokázali bychom během tří let dostavět půlku zámku. Nemuseli bychom postupovat po krůčcích jako dosud,“ podotkla předsedkyně. Součástí žádosti o dotace je kulturní náplň, kterou pomáhá zajistit Jan Losenický. Ten je místostarostou Kadaně a nově i členem spolku.

Jeho setkání s členy Via Levamente bylo přitom ryze náhodné, vyklíčila z něj ale dlouhodobá spolupráce.

„Spolek se snaží o obnovu zámku, pro který ale nemá obsah, já mám zase dlouhodobě ideu vybudovat expozici věnovanou Sámově říši, ale neměl jsem pro ni budovu,“ shrnul Losenický, co je spojilo. „Vrcholem expozice by mohla být bitva u Wogastisburgu, pojali bychom ji jako panorama, aby do ní lidé mohli vplynout. Udělat se dá na koleni. Když ale bude dost peněz, mohla by být moderně pojatá, interaktivní,“ doplnil.

Vzpomínka na Sáma

V bitvě u Wogastisburgu (631/632) dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství. Přesná lokalizace hradiště je dnes zřejmě nemožná, jedním z předpokladů ale je, že mohlo být na území Úhoště u Kadaně. „Můžeme se k této slavné bitvě přihlásit,“ plánuje Losenický. „Málokdo vidí v severních Čechách kolébku státnosti, lidé ji umisťují k Řípu. Ale to v tomto kraji byly Stadice, Lucká válka a dost možná i Sámova říše,“ upozornil Losenický s doplněním, že právě této éře není věnována žádná větší samostatná expozice.

O pětinu letos vzrostla návštěvnost na Kamencovém jezeře. Kemp je plně obsazený.
Autokempy na Chomutovsku jsou nabité, Kamencové jezero už vyhlásilo stop stav

Opravy jsou v rukách stavbařů, když na ně má spolek prostředky. S úpravami okolí ale pomáhají brigádníci. Sekání trávy a úklidu na nádvoří a v hospodářských budovách se věnovali první srpnový víkend, další brigáda bude 12. září. Připojit se může kdokoli, stačí se ozvat přes facebookové stránky zámku Pětipsy. Večer bude zakončený promítáním pohádky Ať žijí duchové. Veřejnost se dovnitř podívá také u příležitosti dne otevřených dveří, plánovaný je na 24. října.

Původně renesanční zámek vznikl přestavěním tvrzi či spíše vodního hradu ze 14. století. Za druhé světové války sloužil jako tábor pro 130 francouzských zajatců. Jeho devastace pokračovala i později, kdy byl správcem objektu místní statek.

V 90. letech byla restituentům vrácena v podstatě zřícenina. Tu v roce 2012 odkoupil právě spolek Via Levamente.