Zejména pro Chomutovany a Jirkovany je pojem „přivaděč“ známý. Jde o systém koryt vodních toků, který odvádí vodu z některých krušnohorských potoků mimo povrchové hnědouhelné doly a přivádí ji tam, kde je jí potřeba. Koryta opevňují betonové konstrukce, často se strmými svahy.

Někteří lidé z doslechu, jiní třeba i z vlastní zkušenosti vědí o záludnosti a nebezpečnosti přivaděčů. Pro zmírnění rizika proto Povodí Ohře nechalo instalovat bezpečnostní prvky. Využít je může nejen osoba, která do přivaděče spadla, ale i záchranář amatér či profesionál.

Bohužel bývají objektem lidové tvořivosti. „Takovéto úpravy znemožňují použití bezpečnostního prvku, dokonce mohou přímo způsobit smrt proudem nesené osoby či zvířete,“ upozorňují ale vodohospodáři.