A to jak pro samotné pacienty, tak i jejich doprovod a návštěvy. Poplatek se v současné době za parkování platí nemocnici v Děčíně, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v mostecké nemocnici i v nemocnici v Chomutově.