V klášteře mu na přelomu léta a podzimu schovají skleničku medu. A ne ledajakého. Med od klášterních včel totiž neobsahuje ani stopu laciných příměsí.

„Je to vynikající med ,Jarní rozvoj´. Obsahuje snůšku z kvetoucích kaštanů, javorů a jasanů, ovocných stromů a také bylin, které rostou kolem Ohře," přiblížil včelař Jiří Louda, který pečuje o včelstva v šesti úlech zahrady „františkánu". Jak se zaručil, med je stoprocentní a bez přídavků tekutého cukru, na rozdíl od medu, který bývá k dostání v obchodech.

Adopce včel je zajímavost pojící se s klášterem poslední čtyři roky. Každoročně mají zájemci možnost si za sto korun adoptovat včelku, díky čemuž získají adopční list, který je možné věnovat jako originální dárek. Současně mohou po stáčení očekávat telefonát, kdy si mají pro svou skleničku přijet. Obvykle to bývá v září.

Loni včelař od včelek získal na padesát kilogramů medu a lidé si adoptovali na sto padesát včel. Vzhledem k množství včelích dělnic, kterých může být odhadem na sto tisíc, by se ale do osvojení mohla pustit většina obyvatel Chomutovska. Limitem je jen množství medu, který vyprodukují.

Dalším klášterním produktem je také jablečná pálenka a víno z tamního vinohradu.

Více informací k adopci včelek podají v kadaňském informačním centru na tel.: 474 319 550.