Pod železniční tratí už příští rok

Nová trasa se začne stavět už letos. Ministerstvo průmyslu a obchodu už vybralo firmu, jež přebírá v těchto dnech staveniště. Brzy začne s pracemi na úseku, který povede z lesoparku až na prunéřovské zrekultivované výsypky. A cesta to bude zajímavá - potáhne se totiž pod železniční tratí a vlečkou Severočeských dolů v místech koryta potoka, které se kvůli stezce bude muset prohloubit. Tuto část financuje Ministerstvo financí, peníze na ni půjdou přímo z fondu na likvidaci následků po důlní těžbě. A kdy by mělo být hotovo? Už brzy - první cyklisté si budou moci zkusit novou stezku už na začátku příštího roku.

Přes dopravník

Poté se na řadu dostane část, jež povede přes zrekultivované výsypky až za prunéřovskou elektrárnu. Při stavbě tohoto úseku se využijí stávající cesty, které se ale budou muset opravit či upravit. Opravy zajistí Severočeské doly. Na tomto úseku stojí za řeč přemostění, které povede přímo nad pásovým dopravníkem. Trasa nabídne cyklistům celkem neznámé prostředí a několik malých jezírek podél cesty.

Technický okruh

Cyklostezka k prunéřovské elektrárně není jen „slepou ulicí“, na jejímž konci se budete muset otočit a jet zpět. Ba naopak -  stačí jen přejet přes silnici I/13 a dostanete se k prunéřovskému koupališti, kde na vás čeká technická, izolovaná a mimořádně zábavná cesta přes les až do Hradiště, odkud je to jen kousek do Klášterce. Odtamtud se cyklostezkou dostanete zpět do Kadaně, čímž odšlapete rozmanitý a náročný okruh (Více v sobotním cyklotipu na víkend).

Směr Žatec

Směrem na Prunéřov nové cyklostezky nekončí. Kadaň také vybuduje cyklostezku, která povede na Želinu až na hranici s obcí Rokle. Končit bude nedaleko tamějšího kostelíka. Tuto pasáž si budou moci cyklisté vyzkoušet jako první -  stavět se totiž začne v červnu a už v srpnu bude možné se na ní poprvé svézt. Město bude stát zhruba 5,5 milionu korun, zčásti ji pokryje asfalt, ze zbytku zpevněný povrch. Jak to bude dále s cyklostezkami ve směru na Žatec není úplně jisté, nicméně bez finanční pomoci kraje se další pokrok pravděpodobně neobejde.

Zbývat už bude jen propojení na Chomutov, jenže na to si ale počkáme. „V tuto chvíli není akce v rozpočtu ani v rozpočtovém výhledu, není zpracován projekt. Je to spíše zatím ve fázi úvah, případně prvotní přípravy záměru,“ uvedla tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdaléna Hanáčková. Jinými slovy: pokud bude kraj něco takového realizovat, je to hudba spíše vzdálené budoucnosti. Pak už by byl okres v hlavních bodech propojený a síť by vytvořila slušnou zásobu tras, které by se daly stále nově kombinovat. Na to si ale ještě počkáme.

Díky nové stezka k prunéřovu se dostane až ke koupališti bez nutnosti jet po silnici.