Pomník na kraji městského parku v Chomutově jakoby tu byl vždycky. Měřeno jedním lidským životem současníka, tak ano – byl, jen v různých podobách.

I mladší Chomutováci či Chomutovačky si vzpomenou na doby, kdy dnešní jehlan zdobila pěticípá hvězda. Dříve narození pak možná připomenou, že předtím tu byla socha shrbeného vojáka. Už málokdo ale ví, že úplně první tu byl podstavec s bustou císaře Josefa II.

Pomník rakouského císaře byl v parku odhalen v roce 1885. Jenže po roce 1918 bylo Čechům vše rakouské trnem v oku a tak přestože Chomutov byl německým městem, čtyři čeští záložníci roku 1920 žulový podstavec i s bronzovou podobiznou panovníka strhli a pohodili na smetišti v kasárnách.

Zajímavý byl i další osud podobizny. Později totiž byla i s podstavcem přenesena na radnici. V lapidáriu je však dochován jen kamenný kvádr – podstavec. Co se stalo s bustou rakouského císaře? Inu, neskončil rukou českou, ale německou. V roce 1942 tehdejší chomutovští radní nebrali ohled na osvícenost rakouského mocnáře ani na uměleckou hodnotu jeho busty a nechali sochu roztavit kvůli kovu na výrobu zbraní.

Po I. světové válce bylo místo v parku upraveno jako památník jejích obětí. Na sokl, který tu zbyl (až dodnes), byl umístěn německý nápis Für Euch (Za Vás) a nahoru pak umístěna socha schýleného bojovníka s přilbou, palašem a kopím. Na černých sloupech v rozích pak byla vytesána jména 460 padlých chomutovských občanů.


Ani tento pomník ale dlouho nevydržel, po konci druhé světové války byl opět zničen z nenávisti, tentokrát jako německý. Opět zůstal jen původní sokl. Na tom se objevil cementový jehlan s rudou pěticípou hvězdou a nápisem oslavující rudoarmějce: „Na věčnou paměť slavné rudé armádě osvoboditelce všech slovanských zemí od fašismu.“

Dnešní památník, jak ho může vidět každý kdo se projde parkem, se od památníku rudoarmějců podobou liší jen malinko. Po roce 1989 zmizela rudá hvězda a prosovětský nápis nahradilo stručné „Obětem fašismu“ se znaky ostnatého drátu. V rozích jsou ještě patrné drobné sokly po sloupech, ale výraznými úpravami už pomník neprošel.