Zařízení řeší nucený přívod a nucený odvod vzduchu. V zimních měsících se pak teplo v odpadním vzduchu využije pro předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním výměníku. To by mělo vést ke snížení energetické náročnosti budovy a snížení nákladů na vytápění.

Radonice na investici získaly dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Hotovo by mělo být už v tomto týdnu.