Na prosincovém zasedání zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na topení. Jeho výši ovlivní výše daně z nemovitosti, kterou majitel platí a kterou by měl příspěvek na topení vyvážit. Nejvýše však do částky pět tisíc korun.

Žadatel o příspěvek na vytápění musí doložit potvrzení o úhradě daně a nesmí mít vůči obci žádné dluhy.