Milan Čapek (51 let)
Narodil se ve Vysoké Peci v domě číslo 1. Než se stal starostou, pracoval jako technolog rozvoje v Mostecké uhelné. Má dvě děti. Volný čas rád tráví na kole, lyžích či běžkách nebo při údržbě rodinného domu. V posledních letech se věnuje námořnímu jachtingu a o dovolených se plaví po Jaderském moři. 

Aktuálně je velký zájem o pozemky, vy jste ale příjem žádostí do konce roku pozastavili. Čím to bylo způsobeno? 
Je to z toho důvodu, že máme pozemky naceněné z roku 2016, základní cena byla kolem pěti set korun, což v dnešní době absolutně neodpovídá realitě. Dotazovali se nás občané a finanční úřad, jak jsme na takovou cenu přišli, takže chystáme přecenění a změnu pravidel. Nejedná se ale o žádné pozemky pro výstavbu rodinných domů, obec totiž žádné nevlastní. Všechny pozemky v rozvojových plochách jsou v soukromých rukách. Pozastavení příjmu žádostí je tedy z naší strany jen formální krok. Prodáváme spíše kousky půdy, které mají lidé přeplocené, nebo dlouhodobě užívají nějakou zahrádku a chtějí si pozemek odkoupit. 

Ve Vysoké Peci roste nová čtvrť Slunečné sady, která k vám přivede stovky dalších obyvatel. Jak to podle vás vnímají starousedlíci? 
Každý jinak. Je to u nás padesát na padesát, kdy jedni říkají, že přijdeme o vzhled obce, jaký měla dosud, a další jsou pro, abychom se rozrůstali. Jednorázově do obce přijde 200 až 300 lidí, což samozřejmě způsobí náraz na naši infrastrukturu a služby. Jsou s tím spojené další náklady, které se týkají například vyšší kapacity školky a dalších zařízení. Velkým otazníkem je, jakým způsobem se noví obyvatelé zapojí do zdejšího dění a zda budou mít k obci vztah. Jestli to nebude čistě rezidenční čtvrť, ze které budou lidé jezdit jen do práce a domů, tam se zavřou a my o nich nebudeme vědět. 

Ve Slunečných sadech rostou první domy. Celkem jich bude přes sedmdesát a do obec se tak rozroste o dalších 200 až 300 obyvatel.
Parcely ve Vysoké Peci se kupec snažil rozkouskovat. Nepřípustné, zní z obce

Zmínil jste tlak na kapacity, vy jste ale jako obec měli čas se připravit. Záměr vznikl už před patnácti lety, jen v mezičase měnil majitele a dlouhodobě „usnul“. 
Určitě, dostali jsme prostor pro tvorbu koncepce, co vše bude v návaznosti na tuto výstavbu potřeba. Než se projekt rozjel, dokončili jsme veškerou technickou a dopravní infrastrukturu, udělali centrální kanalizaci a zkapacitnili čistírnu odpadních vod. Máme ji pro maximální počet daný územním plánem, což je 1 800 až 2 000 obyvatel. Dnes jich máme zhruba 1 130. K tomu běží projekt optimalizace kulturních a sportovních zařízení, jehož cílem bylo všechna zařízení přenést na jedno místo. V jeho rámci chceme u koupaliště vybudovat novou školku se školou a tělocvičnou využitelnou jako kulturní centrum. 

Zdroj: DeníkDo čeho jste letos investovali nejvíce? 
Posledního října jsme dokončili rekonstrukci mostu, který je mezi Drmaly a Vysokou Pecí. Vede přes přivaděč vody z Ohře do Bíliny. Práce na mostě začaly v květnu. Autobus kvůli tomu nezajížděl do Drmal, takže lidé museli chodit na zastávku do Vysoké Pece, byla to ale nejefektivnější a nejkratší varianta rekonstrukce, která se dala udělat. Naplánovali jsme ji tak, aby probíhala přes léto a školní spoje byly co nejméně omezené. 

Jaké byly náklady? 
Celkem 3,9 milionu korun, dostali jsme na to ale dotaci 2,3 milionu od ministerstva pro místní rozvoj. Jsme majitelé pěti mostů a při povinných prohlídkách jsme zjistili, že tři jsou v havarijním stavu. Loni jsme zrekonstruovali jeden most ve spodní části obce, a ještě nás čeká jeden pod koupalištěm. 

Nová multifunkční budova má vyrůst vedle koupaliště.
Vysoká Pec skloubí školu s kulturním domem. Zaplatí přes 140 milionů

Na co jste ve Vysoké Peci opravdu pyšní? 
Jsme pyšní na to, jak obec vypadá, a kam se během let posunula. Je to klidová rezidenční zóna, která je umístěná v krásné přírodě, byť je poměrně nedaleko šachta. I proto tu lidé aktuálně kupují pozemky. 

Je něco, co vás trápí? 
Že se vytrácí charakter klasické obce, což je trend, který bude nejspíš dále pokračovat. Lidé se izolují, vytrácí se pospolitost.