Vysoká Pec se rozhodla Svazu darovat čtyři tisíce korun.

Svaz je občanským sdružením s přibližně šedesáti tisíci členy trvale postižených závažnými civilizačními chorobami, které rozvíjí léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dospělých i dětí.

Obec svaz, v němž je registrována i řada jejích obyvatel, dlouhodobě podporuje.

(hun)