Než jste došli k oltáři kostela sv. Václava ve Výsluní, mohlo se vám stát, že jste několikrát zakopli, nebo si vaše dítě rozbilo koleno. Historická pískovcová dlažba byla popraskaná a v tak špatném stavu, že hrozil úraz. Nyní se pracuje pod dohledem památkářů na její obnově. Dokončená bude 30. dubna.

„Podlaha byla snad ze šedesáti procent v dezolátním stavu. Vzhledem k tomu, že v kostele pořádáme řadu akcí a zviditelňujeme město právě skrze kostel sv. Václava, bylo potřeba s tím něco udělat,“ vysvětlila starostka Sabina Čadková. „Nemohli jsme si dovolit čekat a v nejhorším případě vybrané úseky opatřit páskou, která zabrání vstupu,“ doplnila.

Město Výsluní i Nadační fond kostela sv. Václava se proto sháněly po dotacích, které by pomohly včas odvrátit hrozbu. Podařilo se. Shromáždily dva milióny korun, které získaly z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, od Severočeských dolů, z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje a přibližně tři sta tisíc bylo možné uvolnit také z rozpočtu města.

Novou podlahu pokřtí

V lednu stavaři podlahu složenou z pískovcové dlažby a cihel opatrně rozebrali pod odborným dohledem pracovníků Národního ústavu památkové péče v Ústí nad Labem a chomutovského magistrátu. Poté, co dosypali podkladovou část, zachovalé pískovcové části v těchto dnech pokládají zase zpět. Původní dlažbu umisťují především do blízkosti oltáře. Tam, kam nemohla přijít původní dlažba, pokládají nové dlaždice, které budou po čase k nerozeznání od původních. Doplňují je cihlami, aby byl výsledný vzhled právě takový, jako kdysi.

Veřejnost bude moci obnovenou dlažbu prvně obdivovat 18. května při Květinovém plese ve Výsluní, kdy bude také slavnostně pokřtěna.

Město a Nadační fond kostela sv. Václava se snaží o záchranu a obnovu kostela, který je kulturní památkou, již třináct let. Vyhořel v devadesátých letech kvůli nepozornosti dětí, které si tam hrály. V roce 2005 byla v jeho prospěch zřízena sbírka. Opravy dosud vyšly na přibližně sedmnáct miliónů korun. Zajištěna byla díky nim statika klenby nad hlavní lodí, zrekonstruován byl krov, věž kostela a také průčelí.

V kostele se natáčejí filmy a videoklipy. Točila tam například i německá kapela Rammstein.

Místní přidávají ruku k dílu

Rekonstrukce historické podlahy byla důležitou věcí, kterou kostel potřeboval, ne však jedinou. Když už byla dlažba jednou pryč, odborníci doporučili, aby město zajistilo položení a instalaci elektrorozvodů. Na ně už ale prostředky nezbývaly, proto město oslovilo sponzory. „Pomohl nám pan Jiří Jerie, který tak činí už několik let. Nabídl deset tisíc korun na pokrytí materiálu,“ uvedla starostka. Zaměstnanci městského úřadu připravili drážky na usazení kabelů a místní občan Miroslav Badáň zajistil formou sponzorského daru veškeré elektromontáže.