Prudkou stezku, která vede do Olejomlýnského parku v Jirkově hlídá provizorní značka „vstup na vlastní nebezpečí“. Prozrazuje, že se blíží opravy.

Mlatový povrch na hlavní cestě vyplavila dešťová voda, která se při přívalových deštích valila dolů z kopce. Odnesly to hlavně kraje cestičky, které jsou místy vymleté až na betonový podklad. Povrch, který tvoří zhutněná směs kameniva, vydržel tři roky.

Úprav se dočká také užší cesta, která je o kus dál. Vše má být hotovo v polovině září.