Miloslav Čermák (47 let)
Starostou je tři roky. Do Všestud se přistěhoval před patnácti lety jako chomutovský rodák. Má dvě děti. Baví ho jeho práce ajťáka, technika a vše kolem stavby domu.

Co se vám ve Všestudech v poslední době povedlo?
Na přelomu loňského a letošního roku jsme obnovili náves a také prostor u rybníka, aby se lidé měli kde scházet. Připravili jsme tam ohniště, kde je možné si kdykoli opéct buřt. Dřevo je tam připravené.

Máme také krásný park u vjezdu do obce, který je kompletně zatravněný a s nově vysázenými stromy. Dělalo se na něm zčásti loni a zčásti letos a obec to stálo necelých 250 tisíc korun. Sázeli jsme také nové stromořadí z třešní, hrušní a švestek. V tom chceme pokračovat dále, protože staré stromy odcházejí a potřebujeme vyplnit mezery. Musíme v tom pokračovat postupně, nemáme totiž velký rozpočet, do toho zasáhl covid a byly krácené dotace.

Stalo se, že vám kvůli tomu nevyšla nějaká podstatná investice?
Žádali jsme dotace kvůli napojení na hlavní silnici, protože chceme eliminovat jízdu těžké techniky přes obec. Máme nové místní komunikace a těžká auta to po nich valí, ať to jsou kombajny, traktory, bagry nebo kamiony. Chceme, aby využívaly obslužnou komunikaci a jezdily zadem. Kraj už napojení schválil. Loni nám byla žádost o dotace zamítnuta, letos má ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit stejný titul, takže budeme žádat znovu. Je to pro nás opravdu důležitá investice, protože chceme, aby byla obec bezpečná a cesty vydržely neponičené. Naší další prioritou jsou rybníky.

Tady má vzniknout multikulturní centrum.
Všestudy pracují na multikulturním centru. Náklady půjdou do desítek milionů

Jaké s nimi máte plány?
Máme zde dva rybníky, které chceme vyčistit a udělat nové hráze. Požadavek na obnovu hrází vznikl při obhlídce rybníků, které probíhaly v rámci pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. Protože jsme tu měli přemnožené nutrie, hráze jsou poddolované - stromy na okrajích drží jen silou vůle, jelikož mají kořeny kompletně odkryté. Pravděpodobně budou muset jít k zemi, protože jsou nejspíš nebezpečné, následně zajistíme novou výsadbu.

Zdroj: Deník

Mluvíte o nutriích v minulém čase, podařilo se vám jich zbavit?
Spíš jsem je teď v obci dlouho neviděl, přestěhovaly se o kousek dál do rybníčku mezi Všestudy a Hošnicemi. Byla ale doba, kdy jich tu bylo vážně hodně. Cestou, která vede kolem naší vodárny, se pomalu nedalo projít, protože nutrie stály na silnici.

Až budete mít rybníky obnovené, budou využitelné i ke koupání, i když ne přímo v režimu koupaliště?
Ano, je to náš cíl. Ještě před patnácti lety tam byla písčitá pláž, kudy se chodívalo do vody. Plánujeme také, že uděláme kolem malého rybníku cesty, aby bylo příjemné se tam procházet.

V centru Kadaně restaurují barokní sloup Nejsvětější Trojice.
Kadaň pokračuje v obnově náměstí. Opravuje morový sloup a plánuje moderní kašnu

Bude to další váš park?
Přesně. Jsme obec, která má velkou část seniorů a jsou tu také děti, proto pro ně chceme udělat odpočinkové zóny. Podařilo se nám získat 10 milionů z vládních 18 Ekomiliard (program určený pro odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností, pozn. red.). S jejich pomocí chceme revitalizovat kopec, který je poblíž. Protože si tam voda vymlela vlastní cestu, předpokládáme, že obnovíme koryta, pořídíme lávky, vybudujeme pěší cesty a přistavíme k nim lavičky. Pro děti bychom chtěli vybudovat nápaditou naučnou stezku, aby je to tu bavilo a cítily se dobře.

Zdroj: DeníkNa tom už jste začali pracovat?
Začali jsme pracovat na projektové dokumentaci a oslovili firmy, které se zabývají krajinářskou architekturou. Nabídky od nich jsme dostali v rozpětí od 300 tisíc do 1,6 milionu. To bude část, kterou musíme zainvestovat my jako obec. Na druhou stranu ale získáme na zlatém podnose těch 10 milionů na realizaci. Výběr dodavatele provádí ministerstvo, na něm je i realizace stavby. Předpokládám, že by se příští rok mohla vysoutěžit dodavatelská firma, práce by mohly probíhat v následujícím roce.

Budete žádat ještě o další finance z 18 Ekomiliard?
Chtěli bychom získat peníze na výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů, což bývá nejdražší položka, problém ale je, že nemáme žádné obecní pozemky pro výstavbu. Většinu pozemků vlastní místní zemědělec.

Ve Slunečných sadech rostou první domy. Celkem jich bude přes sedmdesát a do obec se tak rozroste o dalších 200 až 300 obyvatel.
Parcely ve Vysoké Peci se kupec snažil rozkouskovat. Nepřípustné, zní z obce

Jak to chcete řešit?
V rámci pozemkových úprav tady dojde k nějakým změnám, díky kterým se obci sjednotí pozemky. Máme je přes silnici naproti parku. Bohužel jsou tam všude sítě s vysokotlakým plynem a ochranná pásma plynového vedení, takže bude na jednání s NET4GAS, jestli se nám podaří vyjednat zúžení ochranných zón.

Znamená to, že s výjimkou tohoto území nemáte kam růst?
To ne, protože máme v rámci územního plánu pozemky na výstavbu rodinných domů, jsou ale na soukromých pozemcích. Jednat by se mohlo klidně o padesát parcel, kdyby byly menší.

To by byl výrazný přírůstek obyvatel, předpokládám, že i žádoucí?
Ano. Máme jen 192 obyvatel, už nás předběhly téměř veškeré obce okolo nás. Dohnaly nás i Pesvice, které měly jen 150 obyvatel, a výstavba pokračuje v dalších zónách. Počítají, že budou na 250. Jediná obec, která je menší než my, jsou Všehrdy a i ty nás brzy předeženou, protože mají pozemky na výstavbu.