Zdroj: DeníkSloužit mají pro nákladní a osobní automobily, autobusy, karavany a nadrozměrná vozidla, přičemž počítáno je i s plochami pro relaxaci a klidovými zónami. U jednoho z odpočívadel má být čistírna odpadních a odlučovač lehkých kapalin. Zadavatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic, které už získalo důležité kladné stanovisko při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Novostavba odpočívek ale není v souladu s územním plánem Všehrd.