Lepší dodávky plynu má zajistit nově vybudovaná plynárenská infrastruktura, kterou buduje nadnárodní společnost Net4Gas. Její součástí je výstavba kompresní stanice. Kde vyroste? Velmi pravděpodobně ve Vrskmani u Jirkova. Pro obec se třemi sty obyvateli by to znamenalo mnohonásobné vylepšení obecního rozpočtu.

Podle mluvčí společnosti Zuzany Kučerové už probíhá příprava projektové dokumentace nové kompresní stanice, kterou chce vystavět na území Ústeckého kraje. „Zvažujeme několik lokalit pro její umístění včetně katastrálního území obce Vrskmaň,“ potvrdila Kučerová.

Společnost obci přednesla svou nabídku začátkem letošního roku. „Požádala nás o změnu v územním plánu, což zastupitelstvo odsouhlasilo,“ prozradil vrskmaňský starosta Václav Hora s poznámkou, že je pozemek zatím vedený jako zemědělská půda.

S ukázkou jsou spokojeni

Aby věděli, do čeho jdou, vyžádali si Vrskmaňští také prezentaci a zajeli se podívat na obdobnou stavbu do Rakouska. „Chtěli jsme vidět, jak je zasazená v krajině. Zajímavé bylo, že ji mají v turistické oblasti, kde to vypadá jako na Šumavě. Když jsme se ptali lidí, říkali, že jim nevadí,“ je se zjištěním spokojený vrskmaňský starosta.

„Vzhledově to není nic extra, prostě průmyslový objekt. Tam, kde by měla vyrůst, jsme stejně nepočítali s žádnou katedrálou,“ dodal s nadsázkou.

Společnost má zájem o pozemek za železničním náspem směrem od jirkovského hřbitova na Zaječice. Rozkládá se na sedmi hektarech. „Je to ideální místo, které leží v kotlince, takže na něj není vidět z Jirkova ani z Otvic,“ zamlouvá se Horovi.

Kompresní stanice má sestávat z jednopatrových hal s kompresovnou, budovou elektro a administrativní budovou. Společnost slibuje bezemisní provoz, žádné nežádoucí vibrace a únosnou hlučnost. Pozemky dotčené výstavbou projdou rekultivací.

Velká příležitost

Jednání ještě nejsou u konce, takže nic není definitivní. Pokud by ale kompresní stanice vznikla právě v katastru Vrskmaně, obec by si výrazně pomohla k financím. „Získali bychom peníze z prodeje strategických pozemků a následně také každoroční daň z nemovitosti. Pro obec se třemi sty obyvateli je to příležitost jako hrom. Přednosti vysoce převažují nad negativy,“ soudí Hora.

Cílem společnosti je propojit plynárenskou soustavu, kterou provozuje, s plánovaným plynovodem EUGAL v Německu a zvýšit její kapacitu pro potřeby dodávek plynu do České republiky a pro další tranzit přes Slovensko. „Součástí této nové plynárenské infrastruktury je také výstavba nové kompresní stanice,“ doplnila mluvčí Zuzana Kučerová. Společnost Net4Gas plánuje výstavbu na příští rok a rok 2019, kdy má být stanice také uvedena do provozu.

Kompresní stanice umí zařídit, aby se plyn potrubím tlačil uměle. Pro pohon plynu totiž nelze použít zemskou přitažlivost. Při průchodu potrubím plyn ztrácí tlak. Způsobuje to odpor potrubí. Pokud klesne pod určitou úroveň, je potřeba ho znovu komprimovat v další kompresní stanici.