I přesto letošní suchý rok nijak neohrozil život v regionu a vody pro domácnosti je v přehradách podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského dostatek. Lidé tak mají možnost ještě nějakou dobu vidět nezvykle hodně odkryté břehy, ale ty se postupně opět zaplaví.

Zdání klame

„I když se to nezdá, tak letošní rok byl pro vytváření zásob spodní vody docela příznivý. Na jaře odtával sníh postupně a voda z něj se stačila vsáknout a nikam neodtekla," říká Svejkovský. Viditelné problémy s povrchovou vodou se projevily až v průběhu léta. „Dlouhodobý výpadek srážek přináší sucho nejprve na povrchu. Uschne tráva a potom začnou rychle vysychat drobné potůčky," popsal průběh nedostatku srážek mluvčí.

Právě k tomu došlo během letošního léta. Nedostatek povrchové vody se vodohospodářům daří vyrovnávat zásobami v přehradách. „Díky Nechranické přehradě jsme zajistili alespoň minimální průtok pod hrází. Díky tomu nedošlo k ekologickým problémům," popsal Svejkovský.

I když se na první pohled může zdát, že v přehradách jako Nechranice, Újezd, Jirkov či Přísečnice je málo vody, tak to podle Švejkovského není důvod k panice. „Na Nechranicích jsme drželi takhle nízkou hladinu také kvůli archeologům, kteří vyzvedávali ze břehů přehrady kosterní pozůstatky. Svou práci už ukončili a tak můžeme začít se zvyšováním hladiny," vysvětlil mluvčí.

Pokud jde o Přísečnici, bývají podle mluvčího roky, kdy je vody ještě méně než letos. To nádrž Újezd má málo vody právě kvůli letošnímu suchu. Je to dané tím, že byla postavena na takzvanou velkou vodu.

Nyní už se ale situace zlepšuje. „Díky srážkám je silnější přítok a hladina se zde bude zvedat. Bude to ale pozvolné, protože když prší hodně, tak se voda nestačí vsáknout a rychle odteče," uvedl Svejkovský.

Nejsou na povodně

Přehrady slouží jednak jako zásobárna pitné vody, ale také jako záchytné nádrže k vyrovnávání srážkových deficitů. „Lidé si myslí, že Nechranice jsou protipovodňovou nádrží, ale ony jsou postavené hlavně proto, aby zachytily vodu pro možné období sucha. Samozřejmě, že při povodních také nějakou vodu zachytí, ale to není jejich hlavní funkce," objasnil Svejkovský. Pokud jde o vodní nádrže, tak těch se sucho v podstatě vůbec nedotklo a tak je vody pro zásobování obyvatel dostatek.

Sucho a sucho

Letošní sucho bylo podle Švejkovského netradiční. Suchý byl i minulý rok, ale jiným způsobem. „V loňském roce jsme totiž měli v našich nádržích ještě méně vody než letos," vysvětlil mluvčí. Letošní sucho zkomplikovalo na severu Čech život rybářům, ale ne natolik, aby jim vznikla nějaká škoda. Ještě většímu úbytku vody se podařilo zabránit díky včasnému zákazu odběru povrchové vody pro obyvatele.

Na výhled pro závěr roku je podle Švejkovského ještě čas. „Reálné předpovědi počasí jsou přibližně na tři dny, takže na nějaké prognózy je brzo. Přáli bychom si hodně sněhu a aby na jaře odtával pozvolna a doplnili se spodní vody. Pak trable s nedostatkem vody nebudou," uzavřel mluvčí.