Cenu Inženýrské akademie ČR za vynikající uskutečněný technický projekt získala vírová turbína v areálu malé vodní elektrárny Želina. Patří do Skupiny ČEZ.

Technické řešení je výsledkem spolupráce VUT v Brně, fakulty strojního inženýrství, a výzkumu a vývoje ČEZ za podpory mnoha dalších útvarů a Elektrárny Tušimice. Je tedy ukázkovým příkladem efektivní spolupráce akademické sféry s průmyslem. Cenu tým převzal v Betlémské kapli v Praze.