Vodovodní řady pocházejí z roku 1903 a je na něj napojených 250 obyvatel. „Jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch,“ popisuje důvody opravy tiskový mluvčí společnosti Mario Böhme.

Kamerová prohlídka prokázala havarijní stav stoky, chybějící dno a kaverny. Je proto nutné opravit i kanalizaci ve zmíněných lokalitách, mimo ulice Příční. Tady je kanalizace z roku 1980, tvoří ji potrubí z kameniny a je v dobrém technickém stavu. Kamenina vytvoří i stávající stoku.

„Rekonstrukce bude provedena včetně přepojení 45 kusů kanalizačních přípojek a dvou bočních řadů,“ popisuje Böhme. Opravy ve všech úsecích provedou otevřeným výkopem. V týdnu od 24. února dojde k osazení přechodného dopravního značení. Hotovo by mělo být do 31. října letošního roku.

(bom)