Chtějí si předávat zkušenosti a odborné poznatky v péči o zeleň ve městě a především dotáhnout projekt Stromy pod kontrolou, který bude přístupný i veřejnosti.„Univerzita zaštiťuje projekt evidence městské zeleně Stromy pod kontrolou, do kterého se Chomutov již zapojil. Musíme dokončit inventarizaci všech stromů ve městě včetně jejich hodnocení a navržených pěstebních opatření," sdělil primátor města Jan Mareš.

Všechna zeleň ve městě je evidována v pasportu, který mají k dispozici i technické služby, jež se o zeleň starají. Po naplnění portálu Stromy pod kontrolou bude možné doplňovat a filtrovat bližší informace jako je jejich zdravotní stav a bezpečnost. Portál je navíc přístupný veřejnosti a prostřednictvím ortofotomapy se může každý podívat, jaký strom mu roste u domu včetně jeho hodnocení a závěrů.

Na univerzitě vznikl nový studijní obor arboristika, který se bezprostředně týká péče o dřeviny. V rámci spolupráce tedy město využije v příštích letech možnost hostit vždy čtyři studenty a odborným doprovodem na týdenní provozní praxi. „Odborná spolupráce pomůže v péči o zeleň ve městě, neboť její účastníci se svými teoretickými i praktickými znalostmi budou navrhovat a provádět odborné řezy stromů," dodal primátor. Na samotných řezech většinou závisí další osud dřeviny a jejího okolí, bezpečnost a estetický dojem.(scho)