Tato návštěva se uskutečnila v rámci jednání Probační a mediační služby České republiky, ve spolupráci s generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky. Oba hosty do věznice doprovodili za Probační službu Markéta Novotná, za Vězeňskou službu Tomáš Olšar, který zajistil i tlumočení do anglického jazyka.

V úvodu návštěvy přivítal oba pány i jejich doprovod ředitel věznice Pavel Vagner. Poté měli možnost zhlédnout souhrnnou prezentaci Vězeňské služby České republiky a prezentaci samotné Věznice Všehrdy. Po každé prezentaci následovaly dotazy, kterých bylo bezpočet. Vedoucí oddělení výkonu trestu Jiří Hartman hostům přiblížil práci s mladistvými odsouzenými. Plnění služebních záležitostí příslušníků nastínil vedoucí oddělení vězeňské stráže Martin Toman. Následná část pracovní návštěvy pokračovala prohlídkou školského vzdělávacího střediska. Při prohlídce ubytovny mladistvých odsouzených měli návštěvníci možnost nahlédnout do terapeutické místnosti, kde právě probíhal individuální program s terapeutkou.