Lidé si k nim chodí odpočinout a načerpat nové síly. Pokud k takovému místu přijdou a je zaházeno odpadky, ztrácí svůj význam. Technické služby se tedy po celý rok starají o to, aby byla jezírka čistá a upravená,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

Pracovníci Technických služeb čistí jak vodní hladinu, tak i okolní břehy. “Na Březenecké kontrolujeme také česla, a pokud jsou zanesená, vyčistíme i je,” doplnil vedoucí provozovny Veřejné zeleně Technických služeb města Chomutova Daniel Voborník.

Jezírka i jejich okolí bývají zanesena větvemi či odumřelými rostlinami. Několikrát za rok ale vodní hladinu znečistí vandalové. “Setkali jsme se už například s vhozeným odpadkovým košem nebo s kryty od lamp veřejného osvětlení, často vodu někdo znečistí i pytlíky či plastovými lahvemi,” uvedl Daniel Voborník. Proto pracovníci jezírka kontrolují dvakrát týdně. Téměř při každé kontrole z nich musí lovit nečistoty.

Jezírka jsou napuštěna celoročně. Technické služby velké čištění dělají vždy zjara.

Technické služby města Chomutova je organizace, jejímž zřizovatelem je město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o městem svěřený majetek. Mohou působit ale i mimo katastr Chomutova.