Ti se tam stahovali každou chladnější noc. Přespávali na lavicích, na kartónech, které si prostřeli na zemi a dokonce i na policích napevno zabudovaných ve zdi. Zápach čpěl z jejich nemytých těl a také z rohů místností, kam běžně močili.

„Teď už se sem nedostanou,“ ubezpečil člen civilní bezpečnostní služby, které dráhy zpřísnily režim služeb. „Na pořádek tu dohlížíme hlavně brzy po ránu, kdy se sem bezdomovci stahovali. Obracíme je zpátky hned ve dveřích,“ dodal. Většinou si prý vystačí rázným jednáním, pro větší respekt má ale u pasu tomfu.


Více peněz, větší dohled


Proč nádraží vypadá civilizovaně až teď a nemohlo to tak být už dávno?

„Teprve pro letošek centrála uvolnila více financí, které tak můžeme vyplácet soukromé bezpečnostní firmě, za zvýšený dohled,“ vysvětlila přednostka stanice Most, pod kterou spadá i Chomutov, Václava Vrzalová. „Bylo to skutečně potřeba, protože zaměstnanci na bezdomovce nestačili a kdybychom měli volat policii, aby je vykázala, byla by tam nepřetržitě,“ je přesvědčená.

Chomutovské hlavní nádraží není jediným místem, odkud se bezdomovci překvapivě vytratili.


Cíl: Naděje


Libují si také v Klášterci nad Ohří, kde měla městská policie každoročně desítky žádostí o vyvedení homeless z domovních vchodů. Ačkoli většinu týdnů vládla tuhá zima, nedostala jediné oznámení. Zástupce ředitele Martin Krása to přisuzuje dobré práci azylového domu Naděje. Ten provozuje i noclehárnu.

Jak potvrdila vedoucí pobočky Miroslava Chrzová, praská ve švech, a to i nyní při oblevě.

„Obsazených je všech deset míst na palandách. Kdyby potřeboval ochránit před zimou ještě někdo další, nabízíme nad to ještě nocleh na židli,“ upřesnila. Plný stav si vysvětluje mimo jiné tím, že terénní pracovníci chodí do squatu a dalších vytipovaných míst, kde se osoby bez domova pohybují. Informují je o tom, kde najdou pomoc.

V noclehárně se nejen klidně vyspí, ale také si zalijí čaj či polévku. Přesto tam není nouze o občasné půtky. „Máme přísná pravidla, která nocležníci musí dodržovat, ale jsou to lidé jako my. Občas se pohádají. Největším tématem jsou peníze a ženy,“ doplňuje s úsměvem Chrzová.

Méně hlášení o bezdomovcích, kteří spí u výtahové šachty nebo v mezipatře mají i v Jirkově. Podle strážníků je to tím, že občané spolu se zateplováním vyměňují také vchodové dveře za bytelnější, za něž není tak snadné proniknout. I tam funguje v ul. B. Němcové noclehárna pro lidi z ulice. Celé zimní období je plně obsazená.

V zásadě o bezdomovcích příliš nevědí ani v Kadani. „Nejspíš se stáhli někam do bytů v Prunéřově,“ míní ředitel Městské policie Jindřich Drozd.


Nic se nezměnilo


Naopak v Chomutově problémy s nimi neutuchají. „Nejhorší to je jak padnou mrazy. Teď při oblevě nemáme žádná oznámení, ale jakmile přituhne, zase budou,“ je si jistý mluvčí městské policie Vladimír Valenta.