Vodohospodáři se obávali noci z pátku na sobotu, kdy měla řeka kulminovat. Chomutovka se sice trochu zvedla, ale hladina zůstala níže než v pátek přes den. V sobotu a v neděli už mohli být všichni klidnější, v Chomutovce je sice hodně vody, ale řeka se nevylévá ze břehů.

V Údlicích v noci hasiči odčerpávali tři velká jezírka v polích, aby voda z nich nezaplavila domy.

Nejhorší situace byla v pátek, kdy Chomutovka odřízla od světa Škrli, voda z polí zavřela část silnice u Vilémova a zaplnila sklepy.

“Máme zatopenou cestu! Zůstali jsme odříznutí od okolního světa,“ lamentovala v pátek ráno jedna z obyvatelek Škrle. Nebyla sama, koho zaskočila velká voda. Obyvatelé Chomutovska postupně zjišťovali, že mají zatopené sklepy a řidiče zpomalovala voda, která se hnala po silnicích. Přitekla z polí.

Tající sníh a déšť prudce zvedly hladiny řek i říček a dělaly neplechu v celém okrese. Na Chomutovce byl vyhlášen první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Přestože je menší, než řeka Ohře, chovala se nebezpečněji a daleko méně vypočitatelně.

Ve Škrli se kvůli rozpoutanému živlu nedostali lidé do práce. Chomutovka se totiž vylila z koryta a zatopila hlavní příjezdovou cestu i okolní louky. Neprůjezdná zůstala ale i druhá tzv. horní cesta, kterou místní používají za podobných situací jako únikovou.

„Ležel na ní sníh a nikdo ji dlouhodobě neupravoval. Není totiž naše, patří kraji,“ vysvětlil starosta František Žák. “Během čtyř hodin ji ale na naši žádost silničáři protáhli,“ ubezpečil Žák.

Vodu pozorně sledovali i v sousedních Bílencích.

„Ještě tak třicet čísel a voda jde ven z koryta,“ odhadoval jeden z místních na jediném mostě, který do obce vede. „V roce 2002 to tak bylo, voda se valila přes most,“ dodal. Voda z polí o kus dál zaplavila silnici a tekla po ní do říčky, ale autem se projet dalo.

Zavřená silnice


Naopak u Vilémova musela být silnice silnice uzavřena. Úsek mezi Vinařemi a Záhořany zalila voda, která se při tání vyvalila z polí. Řidiči museli využívat objížďky po okolních obcích.

Hasiči v pohotovosti


Na řadě míst se oháněli hasiči. V Zahradní ulici v Klášterci nad Ohří vytahovali auto z garáže, které hrozilo zatopení a čerpali vodu ze sklepů ve Vítězné ulici. V nedalekých Rašovicích voda tekla z polí lidem do sklepů. Zasahovalo se i v Perštejně.

V Kovářské na horách zase dobrovolná jednotka stavěla ochrannou hráz z pytlů.

V Údlicích několika čerpadly odsávali vodu z obrovských lagun, které se utvořily na polích mezi rodinnými domy na kraji vesnice. Vodu hnali dlouhou hadicí přes celou obec až do Chomutovky.

V Mašťově a Březně museli hasiči odčerpávat vodu ze sklepů.

Jak je to u sousedů…


Déšť a tající sníh zvedl hladiny Ohře a Labe v Ústeckém kraji. V Lounech na Ohři vyhlásili třetí povodňový stupeň. Hladina řeky tam dosáhla dvojnásobné výšky, než obvykle.

Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského voda v Lounech zaplavila oblast zahrádkářské kolonie a výstaviště, dosud ale nezpůsobila žádné větší škody.

Povodňovou vlnu stále drží přehrada Nechranice. Svejkovský dodal, že přítok do Nechranic je veliký, podle něho proto bude nejspíše třeba odtok zvětšit a Ohře tak může ještě stoupat.

OHŘE: Ještě 8. ledna byla hladina (v Klášterci nad Ohří) na 149 centimetrech. Pak se ustálila na dvou metrech, včera však začala strmě stoupat až na 286 cm (v 17 hodin).
Výhled: Mírné stoupání

CHOMUTOVKA: 8. ledna hladina (III. mlýn) na 40 centimetrech. Rapidně začala stoupat až 13. ledna večer, včera vystoupala na 91 cm.
Výhled: nepředvídatelné, ale zřejmě stoupání

Stupně povodňové aktivity

První stupeň – STAV BDĚLOSTI

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou - li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodohospodářských dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění povodně podle povodňového plánu.

Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.