„Oba výjezdy mimo elektrárnu mají na svém kontě prunéřovští kolegové. Jednou vyjížděli k nedaleké dopravní nehodě na silnici I/13 a podruhé k požáru travního porostu," upřesnil velitel Pobočné stanice požární ochrany Elektráren Tušimice a Prunéřov Luboš Lorenz. „Vzhledem k tomu, že prunéřovská dvojka prochází komplexní obnovou, mají i poměrně vysoký počet asistencí a dohledů při práci s otevřeným ohněm," doplnil velitel hasičů. Ostatních zásahů, spočívajících v nejrůznější technické a technologické pomoci, bylo osmatřicet. Jsou v nich započítány i plané poplachy. Dvakrát hasiči vyjížděli poskytnout předzdravotní pomoc kvůli náhlé nevolnosti na pracovišti.

Vzhledem k tomu, že Elektrárna Tušimice má modernizaci už za sebou, měli zde profesionální hasiči podstatně méně práce než jejich kolegové v Prunéřově. Pouze v jednom případě asistovali u prací s otevřeným ohněm, stejně tak jednou poskytovali předzdravotní pomoc při náhlé nevolnosti jednoho z pracovníků v areálu elektrárny. „Technické a technologické zásahy byly čtyři, ostatní zásahy, vesměs plané poplachy, nás zaměstnaly dvanáctkrát. Co je ovšem hlavní, ani jednou jsme nemuseli vyjíždět k požáru. V tomto případě mají obě elektrárny ve statistice nulu," dodal spokojeně Luboš Lorenz.

Nedílnou součástí pracovních povinností hasičů byla i zvýšená kontrolní činnost. Jak v Prunéřově, tak i Tušimicích se zaměřili hlavně na kontrolu dostupnosti příjezdových komunikací k různým technologickým celkům. O všech pracích s otevřeným ohněm pak musely v předstihu vědět i požární hlídky složené ze zaměstnanců elektráren. „Toto preventivní opatření má smysl v tom, že pak o tom víme včas i my. Pokud by ovšem někdo škrtl sirkou a elektrický protipožární systém by nám nahlásil poplach, okamžitě bychom nechali zastavit práce až do vyřešení případu," vysvětlil Lorenz smysl prevence. Další kontroly se pak zaměřily na veškeré kabelové kanály a kompletně celé zauhlování včetně šikmých mostů.

Samozřejmostí byla během prvního pololetí různá školení a cvičení. Některá se přitom námětově opakují, neboť se jedná o zabezpečení stěžejní technologie nezbytné pro chod elektráren.

„Vzhledem k tomu, že v případě nutnosti zasahujeme i na Vltavské kaskádě, kde má skupina ČEZ vodní elektrárny, máme za sebou i součinné cvičení ve Štěchovicích, jehož se ještě zúčastnili kolegové z Elektrárny Mělník a profesionální hasiči ze středních Čech. Zde jsme si vyzkoušeli nejen pokládání norných stěn přes Vltavu, ale i nový transportér Mercedes Sprinter. Je vybaven právě k zásahům na vodě, a to včetně tažného zařízení pro náš motorový člun," uzavřel velitel elektrárenských hasičů.