Stromy tam nechala vysázet obec Veliká Ves, která získala grant na výsadbu od Nadace ČEZ. Energetici podpořili záměr obce 21 tisíci korunami. Grant získala obec podruhé, v roce 2016 vysázela deset lip v Nových Třebčicích.

„Vysázeli jsme lípy, které nyní navazují na původní alej do Veliké Vsi. V případě letošní výsadby u Vitčic jde ovšem o novou liniovou výsadbu. Inspirací nám byly právě Nové Třebčice. I tam se jednalo o návětrnou stranu, a tudíž přirozenou ochranu proti prašnosti,“ říká starosta Veliké Vsi Miroslav Ogáseanu.