Vypouštění Velkého otvického rybníku, mezi místními známým jako Banda,  se  zastavilo. Vodohospodáři zde zaznamenali výskyt chráněného živočicha.

„Jedná se o zvláště chráněný živočišný druh, velevruba malířského. Díky objevení jeho existence na Bandě jsme byli nuceni pozastavit veškeré práce a požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení výjimky k vypouštění rybníku a transferu živočichů," vysvětluje mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. 

V současné době již pracovníci povolení k dalším pracím mají, jednoduché to ale nebude ani tak. „Vzhledem k faktu, že jde o skutečnou vzácnost z říše živočichů, nesmí se na ně kupříkladu vůbec sahat. Když se tedy velevrub bude přemisťovat, tak se o to postará odborně způsobilá firma," říká Svejkovský.

Vypustit nestíháme, oprava je ale nutná


Jaká tedy bude nejbližší budoucnost Bandy? Jedna věc je jistá. Plánovaná oprava je nutná. „Rybník má netěsnící výpustní zařízení. Kdybychom to nechali být, záhy by byl prázdný. Prozatím jsme zvolili jakési provizorní řešení, ale je to jen taková nouzová varianta," upřesňuje vodohospodář.

„Co se vypouštění rybníku týká, tak od tohoto plánu asi ustoupíme. To už bychom do léta i s opravou a následným napuštěním nestihli," přemýšlí nahlas Svejkovský.

Na povodí tedy momentálně vymýšlejí jiné varianty, jak netěsnící výpusť opravit. Jednou z alternativ je, že se do toho pustí potápěči, druhá možnost, která se nabízí je zajímkovat prostor kolem výpusti a svést vodu jen odtud.
„Jak to nakonec dopadne zatím netušíme, v každém případě bychom chtěli mít rybník do léta opět plně napuštěný," uklidňuje mluvčí.