Vejprtští se chlubí raritou. Unikátním více než staletým hodinovým strojem z dílny pražského mistra hodináře Kretschmera. Stroj s rokem výroby 1908 je od prosince vystaven přímo na chodbě budovy městského úřadu.

„Zatím pro něj nemáme jiné výstavní prostory. Přál bych vám ale vidět, kolik lidí už se na něj přišlo podívat," uvedl pro Chomutovský deník místostarosta Josef Kadlec. „Jsme nesmírně rádi, že ho máme, protože je to kus historie, navíc ve své branži jedinečný," dodal.

Stejně komplikovaný jako krásný

Hodinový stroj obsahuje několik originálních technických prvků jako je remontoir nebo sloučení sekcí bití čtvrtých a celých. To více řekne odborníkům, laikům musí stačit, že jde o velice komplikované řešení několika prvků konstrukce hodin. S výjimkou pražského hodináře Kretschmera se žádní jiní tehdejší výrobci do podobného řešení nepouštěli, protože technická i myšlenková náročnost převyšovala konstruktérské, výrobní a kvalitativní možnosti většiny firem té doby. Možná právě proto Kretschmer nepatřil k příliš úspěšným hodinářům své doby.

Podobné hodinové stroje byly později zničeny zásahy diletantů a nezřídka končily ve šrotu. Proto neexistuje žádná významná stavba, kde by se podobný hodinový stroj nacházel.

Z půdy zpět na oči lidem

Stejný osud mohl potkat i hodinový stroj z Vejprt. Vlastně dva hodinové stroje, které kdysi poháněly věžní hodiny vejprtského kostela Všech Svatých. Před lety je objevili zaprášené mezi haraburdím na jeho půdě. O možnost opravit a zrestaurovat odstavené hodinové stroje projevila takřka před deseti lety velký zájem restaurátorka Alena Kavková z Karlových Varů, která se specializuje na hodinové stroje a historické přístroje. Město její nabídku přijalo. První hodiny, vyrobené ve druhé třetině dvacátého století v podniku OPP Vyškov, restaurátorka dala do pohybu v krátkém čase ještě v roce 2007. Umístěny byly následně do štítu budovy městského úřadu, kde každodenně měří místním čas.

Jeden z pokladů příštího muzea?

Rozchodit druhý stroj bylo daleko složitější a práce na něm trvaly až do konce loňského roku. Pracná byla i jeho instalace v prvním patře městského úřadu. Restaurátorku a její pomocníky zaměstnalo jeho sestavování a uložení do speciální, na míru vytvořené prosklené skříňky, takřka na dva týdny.

Umístění více než staletého hodinového stroje na úřadě je prozatímní. Město výhledově uvažuje o zřízení městského muzea, kam má být přemístěn jako jeden z nejzajímavějších artefaktů.