Do rozpočtu město zapojilo nejen vlastní příjmy, ale i plánované dotace. Plán investic  zahrnuje opravy a údržbu majetku města i opravy v objektech městem řízených organizací.

„Za ty největší plánované investice lze asi považovat dokončení nové fasády Městského kulturního a sportovního střediska, což by nás mělo stát 3,5 milionu korun, či plán vybudování nových bytů v domě číslo 952 na náměstí, za částku 4,5 milionu korun“ řekla k plánu investic starostka Jitka Gavdunová a dodala, že nemalou částku, a to v řádu několika milionů, tvoří i plán oprav místních komunikací. „Až jaro nám ukáže, které komunikace musíme opravit nejdříve. Určitě ale chceme letos opravit ulici Ovocnou v Novém Zvolání a Máchovu ve Vejprtech, obě za zhruba dva miliony,“ upřesnila starostka a pokračovala. „Chceme také vybudovat vlastní malou čerpací stanici pohonných hmot, která bude sloužit veškeré naší technice, chceme opravit fasádu naší jediné stavební památky, kterou je budova číslo 309, chceme do našich parků usadit několik venkovních fitnes prvků, opravit zastávku v Českých Hamrech, chceme vybudovat novou klubovnu v našem kulturním domě a dost peněz spolykají i opravy městského majetku, poničeného vandaly a nenechavci,“ okomentovala další přepokládané investice starostka Gavdunová.

Ve výčtu plánovaných investic ve Vejprtech nechybí ani školská zařízení, kdy za pomoci dotací již vzniká nová jazyková učebna v základní škole, to se jedná o částku 7 milionů korun, a počítá se s opravami topení v základní škole umělecké. Budova sportovců na Slovanu chystá opravy elektroinstalace za téměř půl milionu korun a investovat chce i městská policie, která plánuje modernizovat kamerový systém ve městě za čtvrt milionu korun. Ani na hasiče se v rozpočtu nezapomnělo, ti by měli letos realizovat již několikrát odloženou opravu věže hasičské zbrojnice.

Také vejprtská Městská správa sociálních služeb plánuje v roce 2019 opravit střechy na budovách dvou svých objektů, a to v úhrnné výši 3 miliony korun. Nemalou investicí bude také nákup nového vybavení pro prádelnu, asi za 1,6 milionů korun.

„Zvláštní kapitolou je pak pro nás údržba a opravy bytového fondu,“ řekla nám ještě na závěr starostka Gavdunová. „Letos nás čeká oprava fasády na dvou objektech za asi 2 miliony korun, opravy topení a ležatých rozvodů za asi 2,5 milionu, musíme opravit tři střechy za více jak 2 miliony korun.“ Jak z plánu investic města Vejprty ještě vyplývá, chce letos město ještě do svého majetku odkoupit další, kdysi obytný dům, a rozšířit tak svůj bytový fond.

(kad)