Pravidla rozpočtového provizoria pro letošní rok zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání v prosinci. „V souladu s příslušnými zákony bylo stanoveno, že výše výdajové strany rozpočtu města nesmí v období od začátku roku do konce února překročit částku čtyřicet pět milionů korun,“ uvedla k tomu starostka Vejprt Jitka Gavdunová s tím, že rada města má uloženo zabezpečit plynulé hospodaření města v rozsahu zachování základního chodu Města Vejprty a jím zřízených organizací a organizačních složek.

„Samotný návrh rozpočtu města na rok 2019 bude projednáván na únorovém zasedání zastupitelstva města,“ upřesnila starostka Gavdunová.

(hun)