Rozpočet města pro letošek schválili minulý týden zastupitelé ve Vejprtech. Navržený byl jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 72,4 milionů korun a výdaje ve výši 82,9 milionů. Vyrovnanost rozpočtu zajišťují přidáním dalších 10,5 milionů, které město neproinvestovalo v loňském roce. Takto byl rozpočet také schválen.

„Historicky se jedná o nejvyšší přebytek, z čehož máme velkou radost. Mohli jsme si díky tomu dovolit navrhnout i více investic," těší starostku Vejprt Jitku Gavdunovou. „V ,dobrých´ číslech jsme od roku 2010, do kdy jsme nesli dluhy předchozího vedení. Takto vysoká ale ještě nebyla," dodává.

Na investice je pro letošek vyčleněno deset milionů korun. Největší finanční injekce půjde do komunikací, na jejichž opravy poplyne 2,2 milionu. Dotknou se ulice Eliščiny, 1. máje, Martinské, Jiráskovy, Přemysla Oráče a ulice Úzké. Na její rekonstrukci podalo město žádost o dotaci ve výši půl milionu korun. Pokud je získá, stejně vysokou ušetřenou částku využije na opravy dalších komunikací.

Generálních oprav se dále dočká veřejné osvětlení v okrajové části města, kde stojí rodinné domky. Na ty je vyčleněn milion korun.

Další 1,1 milionu půjde do oprav budovy TJ Slovanu. „Je to jedna z nejvíc navštěvovaných budov. Jsou tam naši fotbalisté, kteří loni postoupili do krajské soutěže, hraje se tam ping pong a kuželky," vyjmenovala starostka pro představu. Toto městské sportovní centrum bude mít opravené dvě šatny, společenskou místnost a také fasádu.

Další dva miliony chce město prostavět Na Křížku, kde má vzniknout odstavné parkoviště se 14 místy ke stání. Ve dne ho využijí zákazníci tamních obchůdků a provozoven, večer pak obyvatelé nedalekého sídliště Luční a ulice Moskevská, kteří tak nebudou s auty zabírat místo na silnici, jež je hlavním tahem z Německa.

Milion půjde do zateplení tělocvičny kulturního střediska a 1,2 milionu bude stát přestěhování školní družiny do jednoho z křídel mateřské školy, které je po baby-boomu uplynulých let prázdné.

Další investice ukousnou již menší díl z rozpočtu.

Městu se loni podařilo ušetřit 11,7 milionu korun díky tomu, že nezapojilo do rozpočtu veškeré peníze, dále úsporám za energie, kdy Vejprty ušetřily dva miliony korun nákupem na komoditní burze či celkové revizi hospodaření. Částkou 10,5 milionů dofinancuje rozpočet pro tento rok, rozdíl ale uschová do rezervního fondu.